Loading

Prof.Dr.

Arif BİLGİN

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

İletişim

abilgin@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 60 33

1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Arif Bilgin - Osmanlılarda Şerbet Kültürü ve Tatlıhâne-i Âmire’de Üretilen Şerbetler - Yemek ve Kültür - Vol.29 - pp.48 - ISSN : - DOI : - Yaz - - - - 2012 -
2 Bilgin, Arif - Sarayın Midesine Hitap Eden Şehir: Bursa - Metro-Gastro Dergisi - Vol. - pp.70 - ISSN : - DOI : - Mart-Nisan-Mayıs - - - - 2011 - SAU
3 Bilgin, Arif - Osmanlı Dönemi İstanbul Bostanları (Bir Giriş Denemesi) - Yemek ve Kültür - Vol. - pp.86 - ISSN : - DOI : - İlkbahar - - - - 2010 - SAU
4 Bilgin, Arif - Bir Mali Gelir Kaynağı Olarak Vârissiz Ölenlerin Terekeleri ve Beytülmâl Mukataaları - KOSBED - Vol. - pp.1 - ISSN : - DOI : - Şubat - - - - 2010 - SAU
5 Arif Bilgin, Fatih Bozkurt - "Bir Malî Gelir Kaynağı Olarak Vârissiz Ölenlerin Terekeleri ve Beytülmâl Mukataaları" - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Vol.20 - pp.1-31 - ISSN : 1302/6658 - DOI : - - - - - 2010 -
6 BİLGİN,A.; EKİN,Ü. - Bir Kimliğin Dönüşümü: Askerlikten Asker Esnaflığa - Sakarya Üniversitesi SBE Akademik İncelemeler Dergisi - Vol. - pp.215 - ISSN : - DOI : - - - - - 2007 - SAU
7 Bilgin, Arif - Osmanlı-Avusturya Savaşları Sırasında İstanbul Piyasası (1693-1697) - Türklük Araştırmaları Dergisi - Vol. - pp.97 - ISSN : - DOI : - - - - - 2005 - SAU
8 Bilgin, Arif; Korkmaz, Mustafa - Tütünün Osmanlı Topraklarına Girişi ve Yasaklanması - Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi - Vol. - pp.33 - ISSN : - DOI : - - - - - 1997 - SAU
1.5-DİĞER BİLİMSEL/SANATSAL DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ TAM MAKALE :
1 Bilgin, Arif - Amasya’da Elçi Ziyafetleri - Metro-Gastro Dergisi - Vol. - pp.36 - ISSN : - DOI : - Kasım-Aralık - - - - 2010 - SAU
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Arif Bilgin - Osmanlı Döneminde İstanbul Mutfak Kültürü - Akademik Araştırmalar Dergisi (İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul Özel Sayısı) - Vol. - pp.229 - ISSN : - DOI : - - - - - 2010 - SAU
2 Bilgin, Arif - Matbah-ı Âmire - Diyanet İslam Ansiklopedisi - Vol.29 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 0 - SAU
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Arif Bilgin - Evliya Çelebi’nin Seyahat Evreninde Para - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 16-20 Nisan 2012 - 2012 -
2 Arif Bilgin - North Black Sea Based Foodstuffs in Istanbul Market According to Narh Registers (17–18th centuries) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 20-21 October - 2011 - SAU
3 Arif Bilgin, Fatih Bozkurt - Bir Malî Gelir Kaynağı olarak Vârissiz Ölenlerin Terekeleri ve Beytülmâl Mukataaları - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2010 - SAU
4 BİLGİN,ARİF - Bir İmparatorluğun Siyasi ve Ekonomik Tarihini Mutfağından Okumak - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2010 - B-SAU-4565
5 Arif Bilgin - Bolulu Aşçıların Osmanlı Saray Mutfağına Girişleri - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 1998 - SAU
6 Arif Bilgin - From Artichoke to Corn: Some New Fruits and Vegetables in İstanbul Markets (17th-19th centuries) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 0 - SAU
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 BİLGİN,ARİF - Türk mutfağının değişim parametreleri - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2010 - B-SAU-1908
2 BİLGİN,ARİF - Osmanlılarda Vefailik ve Yemek kültürü - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2010 - B-SAU-1909
3 Bilgin, Arif - Yemekte Tarih Var: Ekonomi, Politika ve Kültür - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 26-28 Nisan - 2010 - SAU
4 Bilgin, Arif - Narh Listeleri ve Üsküdar Mal Piyasası (1642-1708) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2007 - SAU
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Arif Bilgin - 'Ticaret ve Ulaşım Sistemi', in Osmanlı İktisat Tarihi - AÖF Yayınları - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
2 Arif Bilgin - “İlk Valilik Yıllarında Muhsinzâde Mehmed Paşa'nın Konak Mutfağı”, Prof. Dr. Mehmet İpşirli’ye Armağan - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 - SAU
3 Arif Bilgin - 'Sihirli Bitki Kebere', in Çorum Mutfağına Güzelleme, Istanbul, s. 162-167. - Metro-Gastro Yayınları - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 - SAU
4 Bilgin, Arif - 'Osmanlı Sarayında Bal ve Şekerin Tedarik, Tüketim ve Rekabeti', in Ballı Yazılar, haz. Nilhan Aras, İstanbul 2010, s. 277-289. - İstanbul - Vol. - pp.12 - ISSN : - DOI : - - - - - 2010 - SAU
5 Bilgin, Arif; Özvar, Erol - 'Şehir Yönetimi Ve Tarih Üzerine', in Selçukludan Cumhuriyete Şehir Yönetimi, - Türk Dünyası Belediyeler Birliği, İstanbul - Vol. - pp.17 - ISSN : - DOI : - - - - - 2008 - SAU
6 Bilgin, Arif - 'Osmanlılarda İlaç Yapımında Kullanılan Tıbbî Bitkiler', in Osmanlılarda Sağlık I, - Biofarma, İstanbul - Vol. - pp.16 - ISSN : - DOI : - - - - - 2006 - SAU
7 Bilgin, Arif - 'Sakarya ve Çevresinin İstanbul’un Gündelik Hayatına Katkısı', in Sakarya İli Tarihi, I - Sakarya Üniversitesi - Vol. - pp.21 - ISSN : - DOI : - - - - - 2005 - SAU
8 Bilgin, Arif - 'Osmanlı Sarayında Tüketilen İki Zıt Tadın Baş Temsilcileri: Tuz, Şeker ve Bal', in Tuz Kitabı - Kitabevi Yayınları - Vol. - pp.15 - ISSN : - DOI : - - - - - 2004 - SAU
9 Bilgin, Arif - 'Seçkin Mekânda Seçkin Damaklar: Osmanlı Sarayında: Beslenme Alışkanlıkları (15.-17. Yüzyıl)', in Yemek Kitabı - Kitabevi Yayınları - Vol. - pp.40 - ISSN : - DOI : - - - - - 2002 - SAU
10 Arif Bilgin - “Evliya Çelebi’nin Seyahat Evreninde Para”, Evliya Çelebi Kültür Atlası - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 0 - SAU
3.3-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Arif Bilgin - 'Food And Beverage Culture in Ottoman Istanbul', in Capital of Culture Istanbul, ed. Fehameddin Başer, İstanbul 2010, s. 462-471 - - Vol. - pp.9 - ISSN : - DOI : - - - - - 2010 - SAU
2 Arif Bilgin, Özge Samancı - 'Ottoman Istanbul and Palace Cuisine in the Era of Mahmud II', in II. Mahmud: Istanbul in the Process of Being Rebuilt, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2010, s. 325-351. - - Vol. - pp.26 - ISSN : - DOI : - - - - - 2010 - SAU
3 Arif Bilgin - 'De Ottomaanse Paleiskeuken Tijdens de Klassieke Periode (15de-17de eeuw)', ), in Haremnavels, Leeuwenmelk en aubergines, Brüksel 2009, s. 70-93. - Pharo Publishing - Vol. - pp.23 - ISSN : - DOI : - - - - - 2009 - SAU
4 Arif Bilgin - 'Kitchen And Dining Table Utensils Used For The Ottoman Palace During The Classical Period (15th-18th Centuries)', in Turkish Cuisine, ed. Arif Bilgin - Özge Samancı - Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. - Vol. - pp.22 - ISSN : - DOI : - - - - - 2008 - SAU
5 Arif Bilgin - 'XV ve XVII. Yüzyıllarda Sarayın İâşesi', in Osmanlı - Yeni Türkiye Yayınları - Vol. - pp.9 - ISSN : - DOI : - - - - - 2000 - SAU
3.1-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 Arif Bilgin, Özge Samancı - Turkish Cuisine - Kültür Bakanlığı Yayınları - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2008 - SAU
2 Arif Bilgin - 'Ottoman Palace Cuisine Of The Classical Period (15th-17th Centuries)', in Turkish Cuisine, ed. Arif Bilgin - Özge Samancı, - Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2008 - SAU
3.4-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 BİLGİN, A - Selçukludan Cumhuriyete Şehir Yönetimi - Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yayınları - Vol. - pp.464 - ISSN : - DOI : - - - - - 2008 - SAU-K-784
2 Arif Bilgin, Özge Samancı - Türk Mutfağı - Kültür Bakanlığı Yayınları - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2008 - SAU
3 Bilgin, Arif - Osmanlı Taşrasında Bir Maliye Kurumu: Bursa Hassa Harç Eminliği - Kitabevi Yayınları - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2006 - SAU
4 BİLGİN, A - Osmanlı Taşrasında Bir Maliye Kurumu: Bursa Hassa Harç Eminliği - Kitabevi - Vol. - pp.252 - ISSN : - DOI : - - - - - 2006 - SAU-K-790
5 Bilgin, Arif - Osmanlı Saray Mutfağı (1453-1650) - Kitapevi Yayınları - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2004 - SAU
4.3-TÜBA VE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE :
1 Arif Bilgin, Onur Yıldırım, Seven Ağır - Osmanlı İktisat Tarihinin Konusu olarak İstanbul’un Hububat, Et ve Deri İhtiyaçlarının Tedariki: Kurum ve Uygulamalar (1774-1807) - - Vol.54000 - pp. - ISSN : - DOI : Devam ediyor - - - - 111K274 - 2012 -
4.2-DİĞER ULUSLARARASI ÖZEL VEYA RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Arif BİLGİN,Fatih BOZKURT - Osmanlı Modernleşmesi-nin Maddi Araçları - - Vol. 4000 - pp. - ISSN : - DOI : Durduruldu - - - - 2010-60-02-003 - 2010 -
2 Arif BİLGİN,Fatih BOZKURT - Osmanlı Modernleşmesi-nin Maddi Araçları - - Vol.4000 - pp. - ISSN : - DOI : Durduruldu - 3 - - - - 2010 - SAU-SBDTEZ -2010-60-02-003
3 Arif Bilgin, Özge Samancı - Türk Mutfağı/Turkish Cuisine, Kültür Bakanlığı Projesi - - Vol.56000 - pp. - ISSN : - DOI : Tamamlandı - - - - - 2008 -
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 - Food and History - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
2 - SEYAD, Sakarya - - Vol.3 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
3 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - - Vol.3 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
9.5-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 - Osmanlı İktisat Tarihi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ders kitabı, Eskişehir - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
2 - 'Dünden Bugüne Toplu Ulaşım Kültürü', İETT Yayınları, İstanbul - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
3 - I. Türk Mutfak Kültürü Sempozyumu (Osmanlı Mutfak Kültürü), Bilecik - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
9.4-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 - Ottoman Cuisine - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2008 -
10.4-ULUSLARARASI KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS VE FESTİVAL GİBİ ETKİNLİKLERİN BİLİM VE/VEYA SANAT KURULU TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL (ADINA BELGE DÜZENLENEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURABİLİR) :
1 Arif Bilgin - Bankacılık ve Finans Tarihi Araştırmaları Yarışması ödülü - Garanti Bankası, Tarih Vakfı ve Avrupa Bankalar Birliği - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2007 - SAU
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 - İstiklal Mahkemesi 201 Numaralı Narh Defteri - ÖMER ÇAKMAK - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2011 -
2 - ÜMMÜ KEMAL TEKKESİ TEMETTUATLARI - BÜLENT KAYA - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2008 -
3 - 19. YÜZYIL OSMANLI TARİHİ - ADEM KELEŞ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2008 -
4 ARİF BİLGİN - XIX. YÜZYILDA OSMANLI TARIMININ MODERNLEŞMESİ VE TARIMI GELİŞTİRMEK İÇİN UYGULNAN TEŞVİK POLİTİKALARI - ADEM KELEŞ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2008 -
5 ARİF BİLGİN - 3179 NUMARALI TEMETTÜAT DEFTERİNE GÖRE TEKKE-İ ÜMMİ KEMAL KARYESİ - BÜLENT KAYA - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2008 -
6 ADEM KELEŞ - XIX. YÜZYILDA OSMANLI TARIMININ MODERNLEŞMESİ VE TARIMI GELİŞTİRMEK İÇİN UYGULNAN TEŞVİK POLİTİKALARI - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - Ekim - - - TARİH - 2008 - SAU
7 Saadet Kara - İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabında Yer Alan Değerlendirme Sorularının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi - SAÜ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2007 - SAU
8 ÖZTÜRK BAYRAKCİ - İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ ARAŞTIRMA ÖDEVLERİNİN (ETKİNLİK,PERFORMANS VE PROJE)ÖRENCİLERİ SOSYLLEŞMESİNE KATKISI - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - Temmuz - - - SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ - 2007 - SAU
9 SÜLBİYE AYDIN - İLKÖĞRTİM 4.VE 5.SINIF YENİ(2004)SOSYAL BİLGİLER MÜFREDATININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - Eylül - - - İLKÖĞRETİM - 2007 - SAU
10 - İLKÖĞRETİM ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER KİTABINDA YER ALAN DEĞERLENDİRME SORULARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ - SAADET KARA - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İLKÖĞRETİM - 2007 -
11 ARİF BİLGİN - İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ ARAŞTIRMA ÖDEVLERİNİN (ETKİNLİK,PERFORMANS VE PROJE)ÖRENCİLERİ SOSYLLEŞMESİNE KATKISI - ÖZTÜRK BAYRAKCİ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ - 2007 -
12 ARİF BİLGİN - İLKÖĞRTİM 4.VE 5.SINIF YENİ(2004)SOSYAL BİLGİLER MÜFREDATININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ - SÜLBİYE AYDIN - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İLKÖĞRETİM - 2007 -
13 ARİF BİLGİN - İLKÖĞRETİM 6.SINIF KİTABINDA YER ALAN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ - SAADET KARA - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İLKÖĞRETİM - 2007 -
14 - İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMESİNDE YENİ SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ ÖN DEĞERLENDİRİLMESİ(TRABZON İL ÖRNEĞİ) - SÜLBİYE AYDIN - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İLKÖĞRETİM - 2007 -
15 - İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ ARAŞTIRMA ÖDEVLERİNİN (ETKİNLİK-PERFORMANS-PROJE) ÖĞRENCİLERİN SOSYALLEŞMESİNE KATKISI - ÖZTÜRK BAYRAKCI - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İLKÖĞRETİM - 2006 -
16 Ömer Çakmak - İstanbul Mahkemesi 201 Numaralı Deftere Göre İstanbul Esnafı, Mallar ve Fiyatları (1170-1850) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 0 - SAU
12.1-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZİ İÇİN :
1 HALİM DEMİRYÜREK - II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE BİLECİK - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - HAZİRAN - - - TARİH - 2011 - SAU
2 ARİF BİLGİN - II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE BİLECİK - HALİM DEMİRYÜREK - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2011 -
3 ARİF BİLGİN - TEREKE DEFTERLERİ VE OSMANLI MADDÎ KÜLTÜRÜNDE DEĞİŞİM (1785-1875 İSTANBUL ÖRNEĞİ) - FATİH BOZKURT - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2011 -
4 Fatih Bozkurt - Osmanlı Modernleşmesinin Maddi Araçları (1785-1870) - Sakarya Üniversitesi - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2011 - SAU
5 - Osmanlı Modernleşmesinin Maddi Araçları - FATİH BOZKURT - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2010 -
6 - MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE BİLECİK - HALİM DEMİRYÜREK - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2010 -
7 Fetnan Derviş - Sırbistan Knezliği (19. Yüzyıl) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 0 - SAU
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 - TARİH ARAŞT. KULLANILAN BELGE TÜRL. VE BELGE ANLZ. - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
2 - TARİH YAZIMI VE YAKLAŞIMLAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
3 - TARİH YAZIMI VE YAKLAŞIMLAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
4 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
5 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
6 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
7 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
8 - TARİH ARAŞT. KULLANILAN BELGE TÜRL. VE BELGE ANLZ. - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
9 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
10 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
11 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
12 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
13 - TARİH ARAŞT. KULLANILAN BELGE TÜRL. VE BELGE ANLZ. - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
14 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
15 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 - BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
2 - BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
3 - BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
4 - BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
5 - OSMANLI İKTİSAT TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
6 - OSMANLI İKTİSAT TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
7 - TARİH METODOLOJİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
8 - TARİH METODOLOJİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
9 - TÜRK MUTFAK TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
10 - TÜRK MUTFAK TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
11 - OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
12 - OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
13 - OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
14 - OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
15 - BİTİRME ÖDEVİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
16 - BİTİRME ÖDEVİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
17 - HISTORY OF OTTOMAN INSTITUTIONS AND CIVILIZATION I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
18 - OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
19 - OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
20 - OSMANLI DİPLOMATİK VE PALEOGRAFYASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
21 - ARŞİV BELGELERİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
22 - OSMANLI DİPLOMATİK VE PALEOGRAFYASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
23 - DİPLOMATİK- ARŞİVCİLİK BİLGİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
24 - ARŞİV BELGELERİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
25 - ARŞİV BELGELERİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
26 - ARŞİV BELGELERİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
27 - MODERNIZATION MOVEMENTS OF OTTOMAN STATE - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
28 - MODERNIZATION MOVEMENTS OF OTTOMAN STATE II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
29 - HISTORY OF OTTOMAN DIPLOMACY - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
30 - HISTORY OF OTTOMAN EMPIRE I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
31 - YENİÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
32 - YENİÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
33 - ARŞİV BELGELERİ II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
34 - YENİÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
35 - YENİÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
36 - ARŞİV BELGELERİ I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
37 - AVRUPA İKTİSAT TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
38 - DİPLOMATİK- ARŞİVCİLİK BİLGİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
39 - OTTOMAN HISTORY II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
40 - ARŞİV BELGELERİ I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
41 - ARŞİV BELGELERİ II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
42 - OSMANLI DİPLOMATİK VE PALEOGRAFYASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
43 - OSMANLI DİPLOMATİK VE PALEOGRAFYASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
44 - AVRUPA İKTİSAT TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
45 - DİPLOMATİK- ARŞİVCİLİK BİLGİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
14.3-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 - Türkiye-İran Tarih ve Medeniyet Diyaloğu 2 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
2 - Türkiye-İran Tarih ve Medeniyet Diyaloğu, 9-10 Mayıs 2012, Tahran - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
3 - 2. Uluslararası Canik Sempozyumu (19-21 Ekim 2012). - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
4 - 2. Uluslararası Canik Sempozyumu (19-21 Ekim 2012) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
5 - Evliya Çelebi’nin Balkanları, Üsküp, Makedonya, 16-20 Nisan 2012 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
6 - Ikinci Iktisat Tarihi Kongresi, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 24-25 Haziran 2010 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2010 -
7 - Birinci İktisat Tarihi Kongresi, Göztepe İstanbul, Eylül 2007 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2007 -
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 Arif Bilgin - Yemek Tarihi Metinlerinin Yazımı - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
2 Kemal İnat ve Arif Bilgin - "Türk-İran Tarih ve Medeniyet Diyaloğu Sempozyumu", Sempozyum Eşbaşkanlığı, Sakarya Üniversitesi, Sakarya 2013 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
3 - Panel: Osmanlılarda Gündelik Yaşam: İnsanlar, Mekânlar ve Objeler (27 Aralık 2013) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
4 - Konferans: Osmanlı Döneminde İstanbul Mutfak Kültürü ve Saray Aşçıları (18 Aralık 2013) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
5 - TV Konuşması: TRT Arapça (Ağustos 2013) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
6 Arif Bilgin, Adem Arı, Fatih Bozkurt - Panel: Kazanmak ve Paylaşmak (11 Ekim 2013) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
7 Arif Bilgin, Feridun Emecen, Haşim Şahin - “Sancaktan Saraya - Manisa’dan İstanbul’a” YKY Kültür Konferansları, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, 7 Kasım 2012. - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
8 Arif Bilgin, Özge Samancı, İsmail Gündoğdu - “Şehzadeler Şehri Amasya ve Osmanlı Mutfak Kültürü”, 12 Mayıs 2012, Amasya - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
9 Arif Bilgin, Haşim Şahin - İran üniversitelerini ziyaret program, 10-17 Eylül 2012. - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
10 Arif Bilgin - İran-Türkiye Tarih ve Medeniyet Diyaloğu, 9-10 Mayıs 2012, Tahran. - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
11 Arif Bilgin - Ustalara Saygı, 29 Kasım 2012, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği programda düzenleyici - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
12 - Televizyon Konuşması: Habertürk, Tarihin Arka Odası, 10-11 Mart 2012 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
13 - Televizyon Konuşması: TRT Arapça, Panorama, Mart 2012 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
14 - Televizyon Konuşması: TRT Okul, Nisyana Veda, 28 Mayıs 2012 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
15 - Televizyon Konuşması: TRT Arapça, Panorama, 17 Mayıs 2012 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
16 - Televizyon Konuşması: TRT Türk, Geniş Zaman, 25 Temmuz 2012 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
17 - Televizyon Konuşması: AKS TV (Samsun), 20 Ekim 2012 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
18 - Televizyon Konuşması: TRT Arapça, Panorama, 19 Aralık 2012 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
19 - Osmanlı Mutfağı Hakkında Söyleşi, Yeni Şafak, Pazar Eki, 8 Ocak 2012, s. 8. - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
20 Arif Bilgin, Coşkun Yılmaz, Mustafa Küçükaşçı - Uluslararası Beykoz Sempozyumu, 8-10 Haziran 2012, Beykoz/İstanbul, Düzenleme Kurulu Başkanı (Ertelendi) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
21 Arif Bilgin - Uluslararası Birinci Türk Mutfak Kültürü Sempozyumu, Bilecik 14-15 Ekim 2010 (Düzenleyici). - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2010 -
22 Şahin, Haşim-Arif Bilgin - Vefailikten Saray Mutfağına Osmanlı, Eskişehir Türk Ocağı, 8 Mayıs - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2010 -
23 - Televizyon Konuşması: TRT, Hayat+, Mayıs 2010 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2010 -
24 - Televizyon Konuşması: NTV, Tarih Konuşmaları, Eylul 2010 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2010 -
25 - Televizyon Konuşması: Habertürk, Tarihin Arka Odası, Kasım 2010 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2010 -