Loading

Prof.Dr.

Arif BİLGİN

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

İletişim

abilgin@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 60 33

1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Arif Bilgin - Osmanlı Döneminde İstanbul Mutfak Kültürü - Akademik Araştırmalar Dergisi (İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul Özel Sayısı) - pp.229 - 2010 - SAU
2 Bilgin, Arif - Matbah-ı Âmire - Diyanet İslam Ansiklopedisi - Vol.29 - 0 - SAU
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Arif Bilgin - Osmanlılarda Şerbet Kültürü ve Tatlıhâne-i Âmire’de Üretilen Şerbetler - Yemek ve Kültür - Vol.29 - pp.48 - Yaz - 2012
2 Bilgin, Arif - Sarayın Midesine Hitap Eden Şehir: Bursa - Metro-Gastro Dergisi - pp.70 - Mart-Nisan-Mayıs - 2011 - SAU
3 Bilgin, Arif - Osmanlı Dönemi İstanbul Bostanları (Bir Giriş Denemesi) - Yemek ve Kültür - pp.86 - İlkbahar - 2010 - SAU
4 Bilgin, Arif - Bir Mali Gelir Kaynağı Olarak Vârissiz Ölenlerin Terekeleri ve Beytülmâl Mukataaları - KOSBED - pp.1 - Şubat - 2010 - SAU
5 Arif Bilgin, Fatih Bozkurt - "Bir Malî Gelir Kaynağı Olarak Vârissiz Ölenlerin Terekeleri ve Beytülmâl Mukataaları" - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Vol.20 - pp.1-31 - ISSN : 1302/6658 - 2010
6 BİLGİN,A.; EKİN,Ü. - Bir Kimliğin Dönüşümü: Askerlikten Asker Esnaflığa - Sakarya Üniversitesi SBE Akademik İncelemeler Dergisi - pp.215 - 2007 - SAU
7 Bilgin, Arif - Osmanlı-Avusturya Savaşları Sırasında İstanbul Piyasası (1693-1697) - Türklük Araştırmaları Dergisi - pp.97 - 2005 - SAU
8 Bilgin, Arif; Korkmaz, Mustafa - Tütünün Osmanlı Topraklarına Girişi ve Yasaklanması - Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi - pp.33 - 1997 - SAU
1.5-DİĞER BİLİMSEL/SANATSAL DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ TAM MAKALE :
1 Bilgin, Arif - Amasya’da Elçi Ziyafetleri - Metro-Gastro Dergisi - pp.36 - Kasım-Aralık - 2010 - SAU
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Arif Bilgin - Evliya Çelebi’nin Seyahat Evreninde Para - 16-20 Nisan 2012 - 2012
2 Arif Bilgin - North Black Sea Based Foodstuffs in Istanbul Market According to Narh Registers (17–18th centuries) - 20-21 October - 2011 - SAU
3 BİLGİN,ARİF - Bir İmparatorluğun Siyasi ve Ekonomik Tarihini Mutfağından Okumak - 2010 - B-SAU-4565
4 Arif Bilgin, Fatih Bozkurt - Bir Malî Gelir Kaynağı olarak Vârissiz Ölenlerin Terekeleri ve Beytülmâl Mukataaları - 2010 - SAU
5 Arif Bilgin - Bolulu Aşçıların Osmanlı Saray Mutfağına Girişleri - 1998 - SAU
6 Arif Bilgin - From Artichoke to Corn: Some New Fruits and Vegetables in İstanbul Markets (17th-19th centuries) - 0 - SAU
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 BİLGİN,ARİF - Türk mutfağının değişim parametreleri - 2010 - B-SAU-1908
2 BİLGİN,ARİF - Osmanlılarda Vefailik ve Yemek kültürü - 2010 - B-SAU-1909
3 Bilgin, Arif - Yemekte Tarih Var: Ekonomi, Politika ve Kültür - 26-28 Nisan - 2010 - SAU
4 Bilgin, Arif - Narh Listeleri ve Üsküdar Mal Piyasası (1642-1708) - 2007 - SAU
3.1-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 Arif Bilgin - 'Ottoman Palace Cuisine Of The Classical Period (15th-17th Centuries)', in Turkish Cuisine, ed. Arif Bilgin - Özge Samancı, - Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. - 2008 - SAU
2 Arif Bilgin, Özge Samancı - Turkish Cuisine - Kültür Bakanlığı Yayınları - 2008 - SAU
3.3-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Arif Bilgin - 'Food And Beverage Culture in Ottoman Istanbul', in Capital of Culture Istanbul, ed. Fehameddin Başer, İstanbul 2010, s. 462-471 - pp.9 - 2010 - SAU
2 Arif Bilgin, Özge Samancı - 'Ottoman Istanbul and Palace Cuisine in the Era of Mahmud II', in II. Mahmud: Istanbul in the Process of Being Rebuilt, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2010, s. 325-351. - pp.26 - 2010 - SAU
3 Arif Bilgin - 'De Ottomaanse Paleiskeuken Tijdens de Klassieke Periode (15de-17de eeuw)', ), in Haremnavels, Leeuwenmelk en aubergines, Brüksel 2009, s. 70-93. - Pharo Publishing - pp.23 - 2009 - SAU
4 Arif Bilgin - 'Kitchen And Dining Table Utensils Used For The Ottoman Palace During The Classical Period (15th-18th Centuries)', in Turkish Cuisine, ed. Arif Bilgin - Özge Samancı - Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. - pp.22 - 2008 - SAU
5 Arif Bilgin - 'XV ve XVII. Yüzyıllarda Sarayın İâşesi', in Osmanlı - Yeni Türkiye Yayınları - pp.9 - 2000 - SAU
3.4-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 BİLGİN, A - Selçukludan Cumhuriyete Şehir Yönetimi - Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yayınları - pp.464 - 2008 - SAU-K-784
2 Arif Bilgin, Özge Samancı - Türk Mutfağı - Kültür Bakanlığı Yayınları - 2008 - SAU
3 BİLGİN, A - Osmanlı Taşrasında Bir Maliye Kurumu: Bursa Hassa Harç Eminliği - Kitabevi - pp.252 - 2006 - SAU-K-790
4 Bilgin, Arif - Osmanlı Taşrasında Bir Maliye Kurumu: Bursa Hassa Harç Eminliği - Kitabevi Yayınları - 2006 - SAU
5 Bilgin, Arif - Osmanlı Saray Mutfağı (1453-1650) - Kitapevi Yayınları - 2004 - SAU
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Arif Bilgin - “İlk Valilik Yıllarında Muhsinzâde Mehmed Paşa'nın Konak Mutfağı”, Prof. Dr. Mehmet İpşirli’ye Armağan - 2013 - SAU
2 Arif Bilgin - 'Ticaret ve Ulaşım Sistemi', in Osmanlı İktisat Tarihi - AÖF Yayınları - 2013
3 Arif Bilgin - 'Sihirli Bitki Kebere', in Çorum Mutfağına Güzelleme, Istanbul, s. 162-167. - Metro-Gastro Yayınları - 2012 - SAU
4 Bilgin, Arif - 'Osmanlı Sarayında Bal ve Şekerin Tedarik, Tüketim ve Rekabeti', in Ballı Yazılar, haz. Nilhan Aras, İstanbul 2010, s. 277-289. - İstanbul - pp.12 - 2010 - SAU
5 Bilgin, Arif; Özvar, Erol - 'Şehir Yönetimi Ve Tarih Üzerine', in Selçukludan Cumhuriyete Şehir Yönetimi, - Türk Dünyası Belediyeler Birliği, İstanbul - pp.17 - 2008 - SAU
6 Bilgin, Arif - 'Osmanlılarda İlaç Yapımında Kullanılan Tıbbî Bitkiler', in Osmanlılarda Sağlık I, - Biofarma, İstanbul - pp.16 - 2006 - SAU
7 Bilgin, Arif - 'Sakarya ve Çevresinin İstanbul’un Gündelik Hayatına Katkısı', in Sakarya İli Tarihi, I - Sakarya Üniversitesi - pp.21 - 2005 - SAU
8 Bilgin, Arif - 'Osmanlı Sarayında Tüketilen İki Zıt Tadın Baş Temsilcileri: Tuz, Şeker ve Bal', in Tuz Kitabı - Kitabevi Yayınları - pp.15 - 2004 - SAU
9 Bilgin, Arif - 'Seçkin Mekânda Seçkin Damaklar: Osmanlı Sarayında: Beslenme Alışkanlıkları (15.-17. Yüzyıl)', in Yemek Kitabı - Kitabevi Yayınları - pp.40 - 2002 - SAU
10 Arif Bilgin - “Evliya Çelebi’nin Seyahat Evreninde Para”, Evliya Çelebi Kültür Atlası - 0 - SAU
4.2-DİĞER ULUSLARARASI ÖZEL VEYA RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Arif BİLGİN,Fatih BOZKURT - Osmanlı Modernleşmesi-nin Maddi Araçları - Vol.4000 - DOI : Durduruldu - 3 - 2010 - SAU-SBDTEZ -2010-60-02-003
2 Arif BİLGİN,Fatih BOZKURT - Osmanlı Modernleşmesi-nin Maddi Araçları - Vol. 4000 - DOI : Durduruldu - 2010-60-02-003 - 2010
3 Arif Bilgin, Özge Samancı - Türk Mutfağı/Turkish Cuisine, Kültür Bakanlığı Projesi - Vol.56000 - DOI : Tamamlandı - 2008
4.3-TÜBA VE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE :
1 Arif Bilgin, Onur Yıldırım, Seven Ağır - Osmanlı İktisat Tarihinin Konusu olarak İstanbul’un Hububat, Et ve Deri İhtiyaçlarının Tedariki: Kurum ve Uygulamalar (1774-1807) - Vol.54000 - DOI : Devam ediyor - 111K274 - 2012
9.4-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 Ottoman Cuisine - 2008
9.5-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 Osmanlı İktisat Tarihi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ders kitabı, Eskişehir - 2013
2 'Dünden Bugüne Toplu Ulaşım Kültürü', İETT Yayınları, İstanbul - 2012
3 I. Türk Mutfak Kültürü Sempozyumu (Osmanlı Mutfak Kültürü), Bilecik - 2012
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.3 - 2013
2 Food and History - Vol.2 - 2013
3 SEYAD, Sakarya - Vol.3 - 2013
10.4-ULUSLARARASI KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS VE FESTİVAL GİBİ ETKİNLİKLERİN BİLİM VE/VEYA SANAT KURULU TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL (ADINA BELGE DÜZENLENEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURABİLİR) :
1 Arif Bilgin - Bankacılık ve Finans Tarihi Araştırmaları Yarışması ödülü - Garanti Bankası, Tarih Vakfı ve Avrupa Bankalar Birliği - 2007 - SAU
12.1-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZİ İÇİN :
1 HALİM DEMİRYÜREK - II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE BİLECİK - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - HAZİRAN - TARİH - 2011 - SAU
2 Fatih Bozkurt - Osmanlı Modernleşmesinin Maddi Araçları (1785-1870) - Sakarya Üniversitesi - 2011 - SAU
3 ARİF BİLGİN - II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE BİLECİK - HALİM DEMİRYÜREK - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2011
4 ARİF BİLGİN - TEREKE DEFTERLERİ VE OSMANLI MADDÎ KÜLTÜRÜNDE DEĞİŞİM (1785-1875 İSTANBUL ÖRNEĞİ) - FATİH BOZKURT - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2011
5 - Osmanlı Modernleşmesinin Maddi Araçları - FATİH BOZKURT - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2010
6 - MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE BİLECİK - HALİM DEMİRYÜREK - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2010
7 Fetnan Derviş - Sırbistan Knezliği (19. Yüzyıl) - 0 - SAU
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 - İstiklal Mahkemesi 201 Numaralı Narh Defteri - ÖMER ÇAKMAK - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2011
2 - ÜMMÜ KEMAL TEKKESİ TEMETTUATLARI - BÜLENT KAYA - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2008
3 ARİF BİLGİN - XIX. YÜZYILDA OSMANLI TARIMININ MODERNLEŞMESİ VE TARIMI GELİŞTİRMEK İÇİN UYGULNAN TEŞVİK POLİTİKALARI - ADEM KELEŞ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2008
4 ARİF BİLGİN - 3179 NUMARALI TEMETTÜAT DEFTERİNE GÖRE TEKKE-İ ÜMMİ KEMAL KARYESİ - BÜLENT KAYA - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2008
5 - 19. YÜZYIL OSMANLI TARİHİ - ADEM KELEŞ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2008
6 ADEM KELEŞ - XIX. YÜZYILDA OSMANLI TARIMININ MODERNLEŞMESİ VE TARIMI GELİŞTİRMEK İÇİN UYGULNAN TEŞVİK POLİTİKALARI - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Ekim - TARİH - 2008 - SAU
7 ÖZTÜRK BAYRAKCİ - İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ ARAŞTIRMA ÖDEVLERİNİN (ETKİNLİK,PERFORMANS VE PROJE)ÖRENCİLERİ SOSYLLEŞMESİNE KATKISI - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Temmuz - SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ - 2007 - SAU
8 SÜLBİYE AYDIN - İLKÖĞRTİM 4.VE 5.SINIF YENİ(2004)SOSYAL BİLGİLER MÜFREDATININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Eylül - İLKÖĞRETİM - 2007 - SAU
9 Saadet Kara - İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabında Yer Alan Değerlendirme Sorularının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi - SAÜ - 2007 - SAU
10 - İLKÖĞRETİM ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER KİTABINDA YER ALAN DEĞERLENDİRME SORULARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ - SAADET KARA - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İLKÖĞRETİM - 2007
11 ARİF BİLGİN - İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ ARAŞTIRMA ÖDEVLERİNİN (ETKİNLİK,PERFORMANS VE PROJE)ÖRENCİLERİ SOSYLLEŞMESİNE KATKISI - ÖZTÜRK BAYRAKCİ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ - 2007
12 ARİF BİLGİN - İLKÖĞRTİM 4.VE 5.SINIF YENİ(2004)SOSYAL BİLGİLER MÜFREDATININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ - SÜLBİYE AYDIN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İLKÖĞRETİM - 2007
13 ARİF BİLGİN - İLKÖĞRETİM 6.SINIF KİTABINDA YER ALAN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ - SAADET KARA - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İLKÖĞRETİM - 2007
14 - İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMESİNDE YENİ SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ ÖN DEĞERLENDİRİLMESİ(TRABZON İL ÖRNEĞİ) - SÜLBİYE AYDIN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İLKÖĞRETİM - 2007
15 - İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ ARAŞTIRMA ÖDEVLERİNİN (ETKİNLİK-PERFORMANS-PROJE) ÖĞRENCİLERİN SOSYALLEŞMESİNE KATKISI - ÖZTÜRK BAYRAKCI - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İLKÖĞRETİM - 2006
16 Ömer Çakmak - İstanbul Mahkemesi 201 Numaralı Deftere Göre İstanbul Esnafı, Mallar ve Fiyatları (1170-1850) - 0 - SAU
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 TARİH YAZIMI VE YAKLAŞIMLAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
2 TARİH YAZIMI VE YAKLAŞIMLAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
3 TARİH ARAŞT. KULLANILAN BELGE TÜRL. VE BELGE ANLZ. - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
4 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
5 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
6 TARİH ARAŞT. KULLANILAN BELGE TÜRL. VE BELGE ANLZ. - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
7 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
8 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
9 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
10 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
11 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
12 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
13 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
14 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
15 TARİH ARAŞT. KULLANILAN BELGE TÜRL. VE BELGE ANLZ. - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2013
2 TÜRK MUTFAK TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
3 TÜRK MUTFAK TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
4 OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
5 OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
6 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2013
7 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2013
8 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2013
9 OSMANLI İKTİSAT TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
10 OSMANLI İKTİSAT TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
11 TARİH METODOLOJİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
12 TARİH METODOLOJİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
13 BİTİRME ÖDEVİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2012
14 BİTİRME ÖDEVİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2012
15 OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
16 OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
17 HISTORY OF OTTOMAN INSTITUTIONS AND CIVILIZATION I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
18 OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
19 OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
20 OSMANLI DİPLOMATİK VE PALEOGRAFYASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
21 ARŞİV BELGELERİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
22 ARŞİV BELGELERİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
23 OSMANLI DİPLOMATİK VE PALEOGRAFYASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
24 MODERNIZATION MOVEMENTS OF OTTOMAN STATE - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
25 MODERNIZATION MOVEMENTS OF OTTOMAN STATE II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
26 DİPLOMATİK- ARŞİVCİLİK BİLGİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
27 ARŞİV BELGELERİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
28 ARŞİV BELGELERİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
29 ARŞİV BELGELERİ II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
30 YENİÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
31 YENİÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
32 ARŞİV BELGELERİ I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
33 HISTORY OF OTTOMAN DIPLOMACY - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2010
34 HISTORY OF OTTOMAN EMPIRE I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2010
35 OSMANLI DİPLOMATİK VE PALEOGRAFYASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
36 AVRUPA İKTİSAT TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
37 DİPLOMATİK- ARŞİVCİLİK BİLGİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
38 YENİÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
39 YENİÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
40 ARŞİV BELGELERİ II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
41 AVRUPA İKTİSAT TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
42 DİPLOMATİK- ARŞİVCİLİK BİLGİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
43 OTTOMAN HISTORY II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
44 ARŞİV BELGELERİ I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
45 OSMANLI DİPLOMATİK VE PALEOGRAFYASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
14.3-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 Türkiye-İran Tarih ve Medeniyet Diyaloğu 2 - 2013
2 Türkiye-İran Tarih ve Medeniyet Diyaloğu, 9-10 Mayıs 2012, Tahran - 2012
3 2. Uluslararası Canik Sempozyumu (19-21 Ekim 2012) - 2012
4 Evliya Çelebi’nin Balkanları, Üsküp, Makedonya, 16-20 Nisan 2012 - 2012
5 2. Uluslararası Canik Sempozyumu (19-21 Ekim 2012). - 2012
6 Ikinci Iktisat Tarihi Kongresi, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 24-25 Haziran 2010 - 2010
7 Birinci İktisat Tarihi Kongresi, Göztepe İstanbul, Eylül 2007 - 2007
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 Arif Bilgin - Yemek Tarihi Metinlerinin Yazımı - 2013
2 Panel: Osmanlılarda Gündelik Yaşam: İnsanlar, Mekânlar ve Objeler (27 Aralık 2013) - 2013
3 Konferans: Osmanlı Döneminde İstanbul Mutfak Kültürü ve Saray Aşçıları (18 Aralık 2013) - 2013
4 TV Konuşması: TRT Arapça (Ağustos 2013) - 2013
5 Arif Bilgin, Adem Arı, Fatih Bozkurt - Panel: Kazanmak ve Paylaşmak (11 Ekim 2013) - 2013
6 Kemal İnat ve Arif Bilgin - "Türk-İran Tarih ve Medeniyet Diyaloğu Sempozyumu", Sempozyum Eşbaşkanlığı, Sakarya Üniversitesi, Sakarya 2013 - 2013
7 Arif Bilgin, Coşkun Yılmaz, Mustafa Küçükaşçı - Uluslararası Beykoz Sempozyumu, 8-10 Haziran 2012, Beykoz/İstanbul, Düzenleme Kurulu Başkanı (Ertelendi) - 2012
8 Arif Bilgin, Feridun Emecen, Haşim Şahin - “Sancaktan Saraya - Manisa’dan İstanbul’a” YKY Kültür Konferansları, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, 7 Kasım 2012. - 2012
9 Arif Bilgin, Özge Samancı, İsmail Gündoğdu - “Şehzadeler Şehri Amasya ve Osmanlı Mutfak Kültürü”, 12 Mayıs 2012, Amasya - 2012
10 Arif Bilgin, Haşim Şahin - İran üniversitelerini ziyaret program, 10-17 Eylül 2012. - 2012
11 Arif Bilgin - İran-Türkiye Tarih ve Medeniyet Diyaloğu, 9-10 Mayıs 2012, Tahran. - 2012
12 Arif Bilgin - Ustalara Saygı, 29 Kasım 2012, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği programda düzenleyici - 2012
13 Televizyon Konuşması: Habertürk, Tarihin Arka Odası, 10-11 Mart 2012 - 2012
14 Televizyon Konuşması: TRT Arapça, Panorama, Mart 2012 - 2012
15 Televizyon Konuşması: TRT Okul, Nisyana Veda, 28 Mayıs 2012 - 2012
16 Televizyon Konuşması: TRT Arapça, Panorama, 17 Mayıs 2012 - 2012
17 Televizyon Konuşması: TRT Türk, Geniş Zaman, 25 Temmuz 2012 - 2012
18 Televizyon Konuşması: AKS TV (Samsun), 20 Ekim 2012 - 2012
19 Televizyon Konuşması: TRT Arapça, Panorama, 19 Aralık 2012 - 2012
20 Osmanlı Mutfağı Hakkında Söyleşi, Yeni Şafak, Pazar Eki, 8 Ocak 2012, s. 8. - 2012
21 Arif Bilgin - Uluslararası Birinci Türk Mutfak Kültürü Sempozyumu, Bilecik 14-15 Ekim 2010 (Düzenleyici). - 2010
22 Şahin, Haşim-Arif Bilgin - Vefailikten Saray Mutfağına Osmanlı, Eskişehir Türk Ocağı, 8 Mayıs - 2010
23 Televizyon Konuşması: TRT, Hayat+, Mayıs 2010 - 2010
24 Televizyon Konuşması: NTV, Tarih Konuşmaları, Eylul 2010 - 2010
25 Televizyon Konuşması: Habertürk, Tarihin Arka Odası, Kasım 2010 - 2010