Loading

Prof.Dr.

Arif BİLGİN

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

İletişim

abilgin@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 60 33

1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Arif Bilgin - Osmanlı Döneminde İstanbul Mutfak Kültürü - Akademik Araştırmalar Dergisi (İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul Özel Sayısı) - pp.229 - 2010 - SAU
2 Bilgin, Arif - Matbah-ı Âmire - Diyanet İslam Ansiklopedisi - Vol.29 - 0 - SAU
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Arif Bilgin - Osmanlılarda Şerbet Kültürü ve Tatlıhâne-i Âmire’de Üretilen Şerbetler - Yemek ve Kültür - Vol.29 - pp.48 - Yaz - 2012
2 Bilgin, Arif - Sarayın Midesine Hitap Eden Şehir: Bursa - Metro-Gastro Dergisi - pp.70 - Mart-Nisan-Mayıs - 2011 - SAU
3 Bilgin, Arif - Osmanlı Dönemi İstanbul Bostanları (Bir Giriş Denemesi) - Yemek ve Kültür - pp.86 - İlkbahar - 2010 - SAU
4 Bilgin, Arif - Bir Mali Gelir Kaynağı Olarak Vârissiz Ölenlerin Terekeleri ve Beytülmâl Mukataaları - KOSBED - pp.1 - Şubat - 2010 - SAU
5 Arif Bilgin, Fatih Bozkurt - "Bir Malî Gelir Kaynağı Olarak Vârissiz Ölenlerin Terekeleri ve Beytülmâl Mukataaları" - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Vol.20 - pp.1-31 - ISSN : 1302/6658 - 2010
6 BİLGİN,A.; EKİN,Ü. - Bir Kimliğin Dönüşümü: Askerlikten Asker Esnaflığa - Sakarya Üniversitesi SBE Akademik İncelemeler Dergisi - pp.215 - 2007 - SAU
7 Bilgin, Arif - Osmanlı-Avusturya Savaşları Sırasında İstanbul Piyasası (1693-1697) - Türklük Araştırmaları Dergisi - pp.97 - 2005 - SAU
8 Bilgin, Arif; Korkmaz, Mustafa - Tütünün Osmanlı Topraklarına Girişi ve Yasaklanması - Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi - pp.33 - 1997 - SAU
1.5-DİĞER BİLİMSEL/SANATSAL DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ TAM MAKALE :
1 Bilgin, Arif - Amasya’da Elçi Ziyafetleri - Metro-Gastro Dergisi - pp.36 - Kasım-Aralık - 2010 - SAU
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Arif Bilgin - Evliya Çelebi’nin Seyahat Evreninde Para - 16-20 Nisan 2012 - 2012
2 Arif Bilgin - North Black Sea Based Foodstuffs in Istanbul Market According to Narh Registers (17–18th centuries) - 20-21 October - 2011 - SAU
3 BİLGİN,ARİF - Bir İmparatorluğun Siyasi ve Ekonomik Tarihini Mutfağından Okumak - 2010 - B-SAU-4565
4 Arif Bilgin, Fatih Bozkurt - Bir Malî Gelir Kaynağı olarak Vârissiz Ölenlerin Terekeleri ve Beytülmâl Mukataaları - 2010 - SAU
5 Arif Bilgin - Bolulu Aşçıların Osmanlı Saray Mutfağına Girişleri - 1998 - SAU
6 Arif Bilgin - From Artichoke to Corn: Some New Fruits and Vegetables in İstanbul Markets (17th-19th centuries) - 0 - SAU
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 BİLGİN,ARİF - Türk mutfağının değişim parametreleri - 2010 - B-SAU-1908
2 BİLGİN,ARİF - Osmanlılarda Vefailik ve Yemek kültürü - 2010 - B-SAU-1909
3 Bilgin, Arif - Yemekte Tarih Var: Ekonomi, Politika ve Kültür - 26-28 Nisan - 2010 - SAU
4 Bilgin, Arif - Narh Listeleri ve Üsküdar Mal Piyasası (1642-1708) - 2007 - SAU
3.1-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 Arif Bilgin - 'Ottoman Palace Cuisine Of The Classical Period (15th-17th Centuries)', in Turkish Cuisine, ed. Arif Bilgin - Özge Samancı, - Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. - 2008 - SAU
2 Arif Bilgin, Özge Samancı - Turkish Cuisine - Kültür Bakanlığı Yayınları - 2008 - SAU
3.3-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Arif Bilgin - 'Food And Beverage Culture in Ottoman Istanbul', in Capital of Culture Istanbul, ed. Fehameddin Başer, İstanbul 2010, s. 462-471 - pp.9 - 2010 - SAU
2 Arif Bilgin, Özge Samancı - 'Ottoman Istanbul and Palace Cuisine in the Era of Mahmud II', in II. Mahmud: Istanbul in the Process of Being Rebuilt, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2010, s. 325-351. - pp.26 - 2010 - SAU
3 Arif Bilgin - 'De Ottomaanse Paleiskeuken Tijdens de Klassieke Periode (15de-17de eeuw)', ), in Haremnavels, Leeuwenmelk en aubergines, Brüksel 2009, s. 70-93. - Pharo Publishing - pp.23 - 2009 - SAU
4 Arif Bilgin - 'Kitchen And Dining Table Utensils Used For The Ottoman Palace During The Classical Period (15th-18th Centuries)', in Turkish Cuisine, ed. Arif Bilgin - Özge Samancı - Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. - pp.22 - 2008 - SAU
5 Arif Bilgin - 'XV ve XVII. Yüzyıllarda Sarayın İâşesi', in Osmanlı - Yeni Türkiye Yayınları - pp.9 - 2000 - SAU
3.4-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 BİLGİN, A - Selçukludan Cumhuriyete Şehir Yönetimi - Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yayınları - pp.464 - 2008 - SAU-K-784
2 Arif Bilgin, Özge Samancı - Türk Mutfağı - Kültür Bakanlığı Yayınları - 2008 - SAU
3 BİLGİN, A - Osmanlı Taşrasında Bir Maliye Kurumu: Bursa Hassa Harç Eminliği - Kitabevi - pp.252 - 2006 - SAU-K-790
4 Bilgin, Arif - Osmanlı Taşrasında Bir Maliye Kurumu: Bursa Hassa Harç Eminliği - Kitabevi Yayınları - 2006 - SAU
5 Bilgin, Arif - Osmanlı Saray Mutfağı (1453-1650) - Kitapevi Yayınları - 2004 - SAU
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Arif Bilgin - “İlk Valilik Yıllarında Muhsinzâde Mehmed Paşa'nın Konak Mutfağı”, Prof. Dr. Mehmet İpşirli’ye Armağan - 2013 - SAU
2 Arif Bilgin - 'Ticaret ve Ulaşım Sistemi', in Osmanlı İktisat Tarihi - AÖF Yayınları - 2013
3 Arif Bilgin - 'Sihirli Bitki Kebere', in Çorum Mutfağına Güzelleme, Istanbul, s. 162-167. - Metro-Gastro Yayınları - 2012 - SAU
4 Bilgin, Arif - 'Osmanlı Sarayında Bal ve Şekerin Tedarik, Tüketim ve Rekabeti', in Ballı Yazılar, haz. Nilhan Aras, İstanbul 2010, s. 277-289. - İstanbul - pp.12 - 2010 - SAU
5 Bilgin, Arif; Özvar, Erol - 'Şehir Yönetimi Ve Tarih Üzerine', in Selçukludan Cumhuriyete Şehir Yönetimi, - Türk Dünyası Belediyeler Birliği, İstanbul - pp.17 - 2008 - SAU
6 Bilgin, Arif - 'Osmanlılarda İlaç Yapımında Kullanılan Tıbbî Bitkiler', in Osmanlılarda Sağlık I, - Biofarma, İstanbul - pp.16 - 2006 - SAU
7 Bilgin, Arif - 'Sakarya ve Çevresinin İstanbul’un Gündelik Hayatına Katkısı', in Sakarya İli Tarihi, I - Sakarya Üniversitesi - pp.21 - 2005 - SAU
8 Bilgin, Arif - 'Osmanlı Sarayında Tüketilen İki Zıt Tadın Baş Temsilcileri: Tuz, Şeker ve Bal', in Tuz Kitabı - Kitabevi Yayınları - pp.15 - 2004 - SAU
9 Bilgin, Arif - 'Seçkin Mekânda Seçkin Damaklar: Osmanlı Sarayında: Beslenme Alışkanlıkları (15.-17. Yüzyıl)', in Yemek Kitabı - Kitabevi Yayınları - pp.40 - 2002 - SAU
10 Arif Bilgin - “Evliya Çelebi’nin Seyahat Evreninde Para”, Evliya Çelebi Kültür Atlası - 0 - SAU
4.2-DİĞER ULUSLARARASI ÖZEL VEYA RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Arif BİLGİN,Fatih BOZKURT - Osmanlı Modernleşmesi-nin Maddi Araçları - Vol.4000 - DOI : Durduruldu - 3 - 2010 - SAU-SBDTEZ -2010-60-02-003
2 Arif BİLGİN,Fatih BOZKURT - Osmanlı Modernleşmesi-nin Maddi Araçları - Vol. 4000 - DOI : Durduruldu - 2010-60-02-003 - 2010
3 Arif Bilgin, Özge Samancı - Türk Mutfağı/Turkish Cuisine, Kültür Bakanlığı Projesi - Vol.56000 - DOI : Tamamlandı - 2008
4.3-TÜBA VE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE :
1 Arif Bilgin, Onur Yıldırım, Seven Ağır - Osmanlı İktisat Tarihinin Konusu olarak İstanbul’un Hububat, Et ve Deri İhtiyaçlarının Tedariki: Kurum ve Uygulamalar (1774-1807) - Vol.54000 - DOI : Devam ediyor - 111K274 - 2012
9.4-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 Ottoman Cuisine - 2008
9.5-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 Osmanlı İktisat Tarihi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ders kitabı, Eskişehir - 2013
2 'Dünden Bugüne Toplu Ulaşım Kültürü', İETT Yayınları, İstanbul - 2012
3 I. Türk Mutfak Kültürü Sempozyumu (Osmanlı Mutfak Kültürü), Bilecik - 2012
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.3 - 2013
2 Food and History - Vol.2 - 2013
3 SEYAD, Sakarya - Vol.3 - 2013
10.4-ULUSLARARASI KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS VE FESTİVAL GİBİ ETKİNLİKLERİN BİLİM VE/VEYA SANAT KURULU TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL (ADINA BELGE DÜZENLENEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURABİLİR) :
1 Arif Bilgin - Bankacılık ve Finans Tarihi Araştırmaları Yarışması ödülü - Garanti Bankası, Tarih Vakfı ve Avrupa Bankalar Birliği - 2007 - SAU
12.1-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZİ İÇİN :
1 HALİM DEMİRYÜREK - II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE BİLECİK - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - HAZİRAN - TARİH - 2011 - SAU
2 Fatih Bozkurt - Osmanlı Modernleşmesinin Maddi Araçları (1785-1870) - Sakarya Üniversitesi - 2011 - SAU
3 ARİF BİLGİN - II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE BİLECİK - HALİM DEMİRYÜREK - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2011
4 ARİF BİLGİN - TEREKE DEFTERLERİ VE OSMANLI MADDÎ KÜLTÜRÜNDE DEĞİŞİM (1785-1875 İSTANBUL ÖRNEĞİ) - FATİH BOZKURT - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2011
5 - Osmanlı Modernleşmesinin Maddi Araçları - FATİH BOZKURT - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2010
6 - MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE BİLECİK - HALİM DEMİRYÜREK - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2010
7 Fetnan Derviş - Sırbistan Knezliği (19. Yüzyıl) - 0 - SAU
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 - İstiklal Mahkemesi 201 Numaralı Narh Defteri - ÖMER ÇAKMAK - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2011
2 - ÜMMÜ KEMAL TEKKESİ TEMETTUATLARI - BÜLENT KAYA - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2008
3 ARİF BİLGİN - XIX. YÜZYILDA OSMANLI TARIMININ MODERNLEŞMESİ VE TARIMI GELİŞTİRMEK İÇİN UYGULNAN TEŞVİK POLİTİKALARI - ADEM KELEŞ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2008
4 ARİF BİLGİN - 3179 NUMARALI TEMETTÜAT DEFTERİNE GÖRE TEKKE-İ ÜMMİ KEMAL KARYESİ - BÜLENT KAYA - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2008
5 - 19. YÜZYIL OSMANLI TARİHİ - ADEM KELEŞ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2008
6 ADEM KELEŞ - XIX. YÜZYILDA OSMANLI TARIMININ MODERNLEŞMESİ VE TARIMI GELİŞTİRMEK İÇİN UYGULNAN TEŞVİK POLİTİKALARI - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Ekim - TARİH - 2008 - SAU
7 ÖZTÜRK BAYRAKCİ - İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ ARAŞTIRMA ÖDEVLERİNİN (ETKİNLİK,PERFORMANS VE PROJE)ÖRENCİLERİ SOSYLLEŞMESİNE KATKISI - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Temmuz - SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ - 2007 - SAU
8 SÜLBİYE AYDIN - İLKÖĞRTİM 4.VE 5.SINIF YENİ(2004)SOSYAL BİLGİLER MÜFREDATININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Eylül - İLKÖĞRETİM - 2007 - SAU
9 Saadet Kara - İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabında Yer Alan Değerlendirme Sorularının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi - SAÜ - 2007 - SAU
10 - İLKÖĞRETİM ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER KİTABINDA YER ALAN DEĞERLENDİRME SORULARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ - SAADET KARA - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İLKÖĞRETİM - 2007
11 ARİF BİLGİN - İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ ARAŞTIRMA ÖDEVLERİNİN (ETKİNLİK,PERFORMANS VE PROJE)ÖRENCİLERİ SOSYLLEŞMESİNE KATKISI - ÖZTÜRK BAYRAKCİ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ - 2007
12 ARİF BİLGİN - İLKÖĞRTİM 4.VE 5.SINIF YENİ(2004)SOSYAL BİLGİLER MÜFREDATININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ - SÜLBİYE AYDIN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İLKÖĞRETİM - 2007
13 ARİF BİLGİN - İLKÖĞRETİM 6.SINIF KİTABINDA YER ALAN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ - SAADET KARA - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İLKÖĞRETİM - 2007
14 - İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMESİNDE YENİ SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ ÖN DEĞERLENDİRİLMESİ(TRABZON İL ÖRNEĞİ) - SÜLBİYE AYDIN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İLKÖĞRETİM - 2007
15 - İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ ARAŞTIRMA ÖDEVLERİNİN (ETKİNLİK-PERFORMANS-PROJE) ÖĞRENCİLERİN SOSYALLEŞMESİNE KATKISI - ÖZTÜRK BAYRAKCI - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İLKÖĞRETİM - 2006
16 Ömer Çakmak - İstanbul Mahkemesi 201 Numaralı Deftere Göre İstanbul Esnafı, Mallar ve Fiyatları (1170-1850) - 0 - SAU
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 TARİH YAZIMI VE YAKLAŞIMLAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
2 TARİH YAZIMI VE YAKLAŞIMLAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
3 TARİH ARAŞT. KULLANILAN BELGE TÜRL. VE BELGE ANLZ. - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
4 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
5 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
6 TARİH ARAŞT. KULLANILAN BELGE TÜRL. VE BELGE ANLZ. - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
7 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
8 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
9 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
10 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
11 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
12 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
13 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
14 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
15 TARİH ARAŞT. KULLANILAN BELGE TÜRL. VE BELGE ANLZ. - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2013
2 TÜRK MUTFAK TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
3 TÜRK MUTFAK TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
4 OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
5 OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
6 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2013
7 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2013
8 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2013
9 OSMANLI İKTİSAT TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
10 OSMANLI İKTİSAT TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
11 TARİH METODOLOJİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
12 TARİH METODOLOJİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
13 BİTİRME ÖDEVİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2012
14 BİTİRME ÖDEVİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2012
15 OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
16 OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
17 HISTORY OF OTTOMAN INSTITUTIONS AND CIVILIZATION I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
18 OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
19 OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
20 OSMANLI DİPLOMATİK VE PALEOGRAFYASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
21 ARŞİV BELGELERİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
22 ARŞİV BELGELERİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
23 OSMANLI DİPLOMATİK VE PALEOGRAFYASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
24 MODERNIZATION MOVEMENTS OF OTTOMAN STATE - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
25 MODERNIZATION MOVEMENTS OF OTTOMAN STATE II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
26 DİPLOMATİK- ARŞİVCİLİK BİLGİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
27 ARŞİV BELGELERİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
28 ARŞİV BELGELERİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
29 ARŞİV BELGELERİ II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
30 YENİÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
31 YENİÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
32 ARŞİV BELGELERİ I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
33 HISTORY OF OTTOMAN DIPLOMACY - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2010
34 HISTORY OF OTTOMAN EMPIRE I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2010
35 OSMANLI DİPLOMATİK VE PALEOGRAFYASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
36 AVRUPA İKTİSAT TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
37 DİPLOMATİK- ARŞİVCİLİK BİLGİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
38 YENİÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
39 YENİÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
40 ARŞİV BELGELERİ II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
41 AVRUPA İKTİSAT TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
42 DİPLOMATİK- ARŞİVCİLİK BİLGİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
43 OTTOMAN HISTORY II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
44 ARŞİV BELGELERİ I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
45 OSMANLI DİPLOMATİK VE PALEOGRAFYASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
14.3-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 Türkiye-İran Tarih ve Medeniyet Diyaloğu 2 - 2013
2 Türkiye-İran Tarih ve Medeniyet Diyaloğu, 9-10 Mayıs 2012, Tahran - 2012
3 2. Uluslararası Canik Sempozyumu (19-21 Ekim 2012) - 2012
4 Evliya Çelebi’nin Balkanları, Üsküp, Makedonya, 16-20 Nisan 2012 - 2012
5 2. Uluslararası Canik Sempozyumu (19-21 Ekim 2012). - 2012
6 Ikinci Iktisat Tarihi Kongresi, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 24-25 Haziran 2010 - 2010
7 Birinci İktisat Tarihi Kongresi, Göztepe İstanbul, Eylül 2007 - 2007
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 Arif Bilgin - Yemek Tarihi Metinlerinin Yazımı - 2013
2 Panel: Osmanlılarda Gündelik Yaşam: İnsanlar, Mekânlar ve Objeler (27 Aralık 2013) - 2013
3 Konferans: Osmanlı Döneminde İstanbul Mutfak Kültürü ve Saray Aşçıları (18 Aralık 2013) - 2013
4 TV Konuşması: TRT Arapça (Ağustos 2013) - 2013
5 Arif Bilgin, Adem Arı, Fatih Bozkurt - Panel: Kazanmak ve Paylaşmak (11 Ekim 2013) - 2013
6 Kemal İnat ve Arif Bilgin - "Türk-İran Tarih ve Medeniyet Diyaloğu Sempozyumu", Sempozyum Eşbaşkanlığı, Sakarya Üniversitesi, Sakarya 2013 - 2013
7 Arif Bilgin, Coşkun Yılmaz, Mustafa Küçükaşçı - Uluslararası Beykoz Sempozyumu, 8-10 Haziran 2012, Beykoz/İstanbul, Düzenleme Kurulu Başkanı (Ertelendi) - 2012
8 Arif Bilgin, Feridun Emecen, Haşim Şahin - “Sancaktan Saraya - Manisa’dan İstanbul’a” YKY Kültür Konferansları, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, 7 Kasım 2012. - 2012
9 Arif Bilgin, Özge Samancı, İsmail Gündoğdu - “Şehzadeler Şehri Amasya ve Osmanlı Mutfak Kültürü”, 12 Mayıs 2012, Amasya - 2012
10 Arif Bilgin, Haşim Şahin - İran üniversitelerini ziyaret program, 10-17 Eylül 2012. - 2012
11 Arif Bilgin - İran-Türkiye Tarih ve Medeniyet Diyaloğu, 9-10 Mayıs 2012, Tahran. - 2012
12 Arif Bilgin - Ustalara Saygı, 29 Kasım 2012, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği programda düzenleyici - 2012
13 Televizyon Konuşması: Habertürk, Tarihin Arka Odası, 10-11 Mart 2012 - 2012
14 Televizyon Konuşması: TRT Arapça, Panorama, Mart 2012 - 2012
15 Televizyon Konuşması: TRT Okul, Nisyana Veda, 28 Mayıs 2012 - 2012
16 Televizyon Konuşması: TRT Arapça, Panorama, 17 Mayıs 2012 - 2012
17 Televizyon Konuşması: TRT Türk, Geniş Zaman, 25 Temmuz 2012 - 2012
18 Televizyon Konuşması: AKS TV (Samsun), 20 Ekim 2012 - 2012
19 Televizyon Konuşması: TRT Arapça, Panorama, 19 Aralık 2012 - 2012
20 Osmanlı Mutfağı Hakkında Söyleşi, Yeni Şafak, Pazar Eki, 8 Ocak 2012, s. 8. - 2012
21 Arif Bilgin - Uluslararası Birinci Türk Mutfak Kültürü Sempozyumu, Bilecik 14-15 Ekim 2010 (Düzenleyici). - 2010
22 Şahin, Haşim-Arif Bilgin - Vefailikten Saray Mutfağına Osmanlı, Eskişehir Türk Ocağı, 8 Mayıs - 2010
23 Televizyon Konuşması: TRT, Hayat+, Mayıs 2010 - 2010
24 Televizyon Konuşması: NTV, Tarih Konuşmaları, Eylul 2010 - 2010
25 Televizyon Konuşması: Habertürk, Tarihin Arka Odası, Kasım 2010 - 2010
MAKALELER
Devedikeninden Enginara: Egzotik Bir Sebzenin Serüveni
1526-27 Tarihli İki Yeni Narh Listesi ve İstanbul Gıda Piyasası
Osmanlı Kültüründe Şerbet
Osmanlılarda şerbet kültürü ve Tatlıhâne-i Âmire’de üretilen şerbetler
Bir Mali Gelir Kaynağı Olarak Varissiz Ölenlerin Terekeleri ve Beytülmal Mukataaları
Osmanlı Döneminde İstanbul Mutfak Kültürü
Osmanlı Dönemi İstanbul Bostanları Bir Giriş Denemesi
Amasya’xxda Elçi Ziyafetleri
Osmanlı-Avursutrya Savaşları Sırasında İstanbul Piyasası (1693-1697)
BİLDİRİLER
Tarihçiler ve Tübitak Projeleri
Food Culture of the Ottoman Empire
KEFÂLET DEFTERLERİNE GÖRE XVIII YÜZYIL SONLARINDA ÜSKÜDAR DA GIDA MADDESİ ÜRETEN SATAN ESNAF
Narh Listeleri ve Üsküdar Mal Piyasası 1642 1708
Bolulu Aşçıların Osmanlı Mutfağına Girişleri
PROJELER
Osmanlı Modernleşmesinin Maddi Araçları
Turkish Cuisine